Acetech Security
Sitemap

Kontakt

 

Start | Om Acetech | Tjänster | Partners | Kontakt

-->

 

Acetech's tjänster
Acetech arbetar med utveckling, service och implementering av informationssäkerhet på samtliga nivåer i en organisation.

 

Du erbjuds plattformsoberoende tjänster och beprövade produktlösningar med support och driftgaranti.

 

Vi kombinerar sårbarhets- och riskanalys. Acetech utvärderar hoten mot och effekterna av sårbarhets-exploatering i Era IT-system. Dessutom ser vi över brandväggar, antivirus samt åtkomst av känslig eller affärskritisk information.

  
Copyright © 2010 Acetech. Oluff Nilssons väg 8 | SE-433 36 Partille | Tel +46(0)31 330 35 47 | info@acetech.se